Operation mot handsvett

Att behandla handsvett med operation är en behandlingsmetod som inte längre används i Sverige. Detta på grund av att risken för biverkningar är så pass hög. Utomlands är operation mot handsvett fortfarande en vanlig metod.


Operation vid handsvett

Förr behandlade man mycket svåra fall av handsvett med hjälp av operation. Man gick då in via titthålsoperation och förstörde den sympatiska nerven (svettnerven) i bröstkorgen.

Detta kallas för sympatektomi och övervägdes bara vid mycket svår handsvett och när ingen annan metod fungerade.

Trots att metoden är väldigt effektiv så används den inte längre i Sverige. Detta eftersom det är mycket vanligt med biverkningar så som kraftigt ökad svettning någon annanstans på kroppen så som bålen, fötterna eller benen. Det skedde även några dödsfall i Göteborg och andra svåra biverkningar.

Man räknade med att cirka 30 procent av de opererade var någorlunda nöjda med resultatet.

Utomlands är dock handsvettsoperation fortfarande väldigt vanligt.

Operation vid armsvett

Om du har svåra besvär av överdriven svettning i armhålorna så kan svettkörtlarna opereras bort med olika kirurgiska metoder. Denna operation görs fortfarande i Sverige.

Det finns dock risk för biverkningar så som infektion, blödningar och ärr.