Botox mot handsvett

Botoxinjektioner är ett mycket effektivt sätt att behandla handsvett. Denna behandling kallas för hyperhidrosbehandling och är till för dig som lider av överdriven svettning.


Därför fungerar Botox mot handsvett

botox mot handsvettBotox, botulinumtoxin, är ett nervgift. När detta sprutas in i svettkörtlarna så hindras nervsignalen att komma fram till svettkörteln.

Så går behandlingen till

Botoxbehandlingen börjar ofta med ett svettest så att svettkörtlarna kartläggs. Sedan injiceras Botox, botulinumtoxin, i svettkörtlarna med hjälp av små tunna nålar.

Behandlingen gör inte särskilt ont och bedövning behövs inte. Även om vissa kliniker erbjuder lokalbedövning.

Resultat och hållbarhet

Efter botoxbehandlingen så kommer du att inom en vecka nästintill helt sluta svettas från handflatorna. Denna effekt varar i allt från 4-15 månader.

När effekten avtar gör du en ny botoxbehandling.

Biverkningarna är övergående

Oftast får du inte några biverkningar alls av behandling med botulinumtoxin. Men om du får några är det alltid övergående och oftast lokala.

En av biverkningarna som kan uppstå kan vara att finmotoriken i fingrarna försämras något. Om du arbetar mycket med händerna så som om du är kirurg eller musiker kan det vara viktigt att känna till denna biverkning. Däremot så försvinner denna biverkning eftersom effekten av Botox försvinner efter 4-15 månader.

Andra biverkningar är ökad svettning på andra ställen på kroppen i ett par veckor. Ovanliga biverkningar är trötthet, muntorrhet, ögontorrhet, muskelsvaghet och lättare inkontinens. Men det vanligaste är att du inte får några biverkningar.

Botox om du är gravid?

Gravida ska inte behandlas med botulinumtoxin. Detta för att man vet för lite om riskerna under graviditet och amning.

Dyrt i Sverige, gratis i Köpenhamn

I Sverige får du ofta betala din behandling själv på privata kliniker då de flesta landsting inte står för kostanden. På en privat klinik kostar en hyperhidrosbehandling ungefär 3000 kronor. Då tillkommer även en kostnad för själva botulinumtoxinet på max 2200 kronor.

Däremot har alla som är skrivna i Sverige möjlighet att kostnadsfritt få EU-vård i Köpenhamn. Oavsett vilket landsting eller vilken stad du bor i. Du skickar bara fakturan till Försäkringskassan. Du får även reseersättning för resan dit på maximalt 1500 kronor.