Behandling mot handsvett

Lider du mycket av överdriven handsvett ska du söka vård och behandling. Det finns flera olika behandlingar med olika effekter på svettningarna.


Behandling från deo till botox

Behandling handsvett

Det finns antiperspiranter som är speciellt framtagna för att fungera på händer och fötter. Dessa köps på apoteket – fråga en apotekare om hjälp så kan de visa dig de som har bäst effekt på handsvett.

Deodorant är en produkt som tar bort lukten från svetten och en antiperspirant gör så att svettutsöndringen minskar. En antiperspirant som innehåller aluminiumklorid är mer effektiv än de som innehåller aluminiumklorhydrat.

Fungerar inte antiperspirant som behandling mot din handsvett finns det andra behandlingar så som strömbad och botoxbehandling.

Innan behandling

Innan du gör en behandling mot dina svettningar måste du kontakta en läkare. Detta gör du för att utesluta att handsvetten inte beror på någon annan sjukdom.

Du börjar med att boka in en tid hos din husläkare på din närmsta vårdcentral. Där kommer läkaren göra en grundlig kroppsundersökning och ta blodprov. Visar det sig att du lider av överdriven svettning, hyperhidros, får du ofta en remiss till en specialiserad hudläkare.

Botoxinjektioner

En annan mycket effektiv behandling mot handsvett är botoxinjektioner. Genom att spruta in botulinumtoxin i svettkörtlarna hindras nervsignalerna att komma fram. Effekten av en injektionsbehandling varar i mellan 3-12 månader och måste sedan upprepas.

Biverkningarna av en behandling med botulinumtoxin kan vara att finmotoriken i fingrarna, det så kallade pincettgreppet, försämras något. Det är viktigt att du är medveten om de eventuella biverkningarna om du jobbar mycket med händerna som exempelvis kirurg eller musiker. Men eftersom effekten av botox försvinner efter 3-12 månader gör även bieffekter det efter samma tid.

Det finns också behandling med tabletter tillsammans med botox.

Behandling med ström

En typ av behandling som är effektiv mot handsvett är behandling med ström. Det kan låta obehagligt och farligt men det sker under mycket kontrollerade förhållanden och med mycket svag ström. Du lägger då händerna i ett vattenbad som är kopplat till en strömgenerator.

Strömbadet gör att joner från strömmen går in i svettkörtlarna och förhindrar svetten från att komma ut. Denna behandling kallas för jonfores och kan vara tidkrävande då det till en börjar kräver 20 minuters behandling om dagen.

Operation för att minska handsvett

Operation är en vanlig behandlingsmetod utomlands men finns inte längre i Sverige. Detta på grund av att cirka 25-100 procent av patienterna får svåra komplikationer.

Det är endast vid behandling av mycket svår armsvett som operation förekommer i Sverige idag.